Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko woźnej

 1. Stanowisko pracy:

Woźna w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach. 

Pełny etat.

 1. Niezbędne wymagania:

- zaangażowanie, odpowiedzialność,  umiejętność współpracy w zespole, wysoki poziom kultury osobistej;

- aktualne badania sanitarno – epidemiologiczna;

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -załącznik nr 1.
 2. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie /CV/ lub innych załączonych dokumentach.
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice przez kres najbliższych 12 miesięcy.
 5. Oświadczenia, o których mowa w punktach 4 i 5 mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach na potrzeby prowadzonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli aplikacja zawiera dane wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy

 

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach przez okres 12 m-cy.

…...........................................

Podpis kandydata do pracy

*- zgoda jest wymagana jeśli kandydat do pracy wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych naborach

 1. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach -załącznik nr 2.
 2. Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach należy przesłać drogą pocztową, elektronicznie lub dostarczyć osobiście do placówki z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko woźnej " do 05.12.2022 r. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego) .
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

PDFzałacznik nr 1.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (61,19KB)